11.7.2024

Kontoret håller semesterstängt 15-28.7.2024. Personal finns i jobb men kan befinna sig runt om i Närpes. Dagtid nås Alf-Erik på 050 436 4939. Vid brådskande ärenden kontaktas dejouren på 050 026 1054.

4.6.2024

Kontoret har övergått till sommartid och är öppet klockan 8-15, lunchstängt mellan 11.30-12.30. Kontoret håller semesterstängt 15-28.7.2024. 

29.4.2024

Vattenposterna öppnas senast imorgon 30.4.2024.

Närpes Vatten

Närpes Vatten Ab är ett kommunalt vattenförsörjningsbolag i Närpes stad som sköter vattenförsörjningen till stadens invånare. Närpes har tillgång till grundvatten av mycket bra kvalitet. Därför behöver vi inte behandla vattnet speciellt mycket innan det pumpas ut i vårt dricksvattennät.

Dessutom sköter vi om avloppsvattenhanteringen för de...

Läs mer

Har du frågor?

Tveka inte att kontakt oss om du har några frågor

Kontakta oss

Närpes Vatten informerar!

Här nedan uppdaterar vi kontinuerligt viktig och aktuell information som berör dig som kund.

Du kan kontakta oss på telefon 06-3475500 under tjänstetid vardagar kl. 8.00-16.00.

Sommartid mellan kl. 8.00-15.00.

Vi har lunchstängt mellan 11.30 och 12.30.

Vid brådskande ärenden utanför tjänstetid kan du kontakta vår dejour på nummer 050 026 1054.

Vid mindre brådskande ärenden kan du även göra en elektronisk felanmälan.

leveransvillkor

Nya allmänna leverans- och avtalsvillkor

Närpes Vatten Ab förnyar sina allmänna leverans- och avtalsvillkor som gäller samtliga avtal om vattentjänst med Närpes Vatten Ab. Förändringen görs för att anpassa villkoren till gällande lagstiftning.

De nya leverans- och avtalsvillkoren gäller från och med den 1.4.2024.

Läs mer
Kundregister

Förnyande av kundregister och fakturering

Under 2023 har vi jobbat med att uppdatera vårt dataprogram och kundregister. På grund av förändringarna ändras kundernas kundnummer.  Faktureringen kommer att överföras till ekonomiprogrammet vilket möjliggör bland annat att kunna börja skicka fakturor per epost vilket många kunder efterfrå...

Läs mer
vattenmätare

Fjärravlästa vattenmätare

Närpes vatten har i samarbete med Närpes fjärrvärme tagit i bruk ett nytt system för fjärravläsning av mätare. Det innebär att information från samtliga förbrukningspunkter, pumpstationer och annan utrustning i ledningsnätet används för att optimera och detektera eventuella störningar i vattenför...

Läs mer