Förnyande av kundregister och fakturering

9.12.2023
Kundregister

Under 2023 har vi jobbat med att uppdatera vårt dataprogram och kundregister. På grund av förändringarna ändras kundernas kundnummer.  Faktureringen kommer att överföras till ekonomiprogrammet vilket möjliggör bland annat att kunna börja skicka fakturor per epost vilket många kunder efterfrågat. Men på grund av att faktureringsprogrammet och därmed operatören för e-fakturor ändras kommer personkunder som använder e-faktura eller direktbetalning att bli tvungna att ta i bruk dem på nytt via sin bank.