Fjärravlästa vattenmätare

1.12.2023
vattenmätare

Närpes vatten har i samarbete med Närpes fjärrvärme tagit i bruk ett nytt system för fjärravläsning av mätare. Det innebär att information från samtliga förbrukningspunkter, pumpstationer och annan utrustning i ledningsnätet används för att optimera och detektera eventuella störningar i vattenförsörjningen. Sedan kan vi också skicka ut exakta fakturor och inte uppskattningsfakturor som vi gör nu. I lösningen kommer det att analyseras ca 6 miljoner mätvärden per dygn då systemet är fullt utbyggt.

Bytet av mätare pågår men begränsas en del på grund av tillgången av nya mätare. Vi kontaktar våra kunder då de är på tur att få en ny mätare.