Prisuppgifter

Prisuppgifter 2024 med moms, pris utan moms inom parentes

Förbrukningsavgift

Normal förbrukningsavgift0,87 €/m³(0,70 €)
Bevattningsvatten och vatten över 250 m³/år via bostadens mätare1,49 €/m³(1,20 €)
Avloppsvattenavgift2,48 €/m³(2,00 €)
Avloppsvattenavgift för läckagevatten, om dagvatten kommer in i avloppsledningssystemet (minst dubbel normal taxa)4,96 €/m³(4,00 €)
Årsavgift för vattenpostnyckel24,80 €/år(20,00 €)

Grundavgifter

Vattengrundavgift med normal liten mätare Qn 2,5 m³/h99,20 €/år(80,00 €)
Vattengrundavgift för fritidsbostäder136,40 €/år(110,00 €)
Avloppsgrundavgift med normal liten mätare Qn 2,5 m³/h99,20 €/år(80,00 €)
Tilläggsgrundavgift för skild avloppsvattenmätare (Qn 2,5 m³/h)49,60 €/år(40,00 €)
Normal mätare Qn 6 m³/h (vatten och avlopp, dubbel grundavgift)161,20 €/år(130,00 €)
Normal mätare Qn 10 m³/h (vatten och avlopp, dubbel grundavgift)322,40 €/år(260,00 €)
Normal mätare Qn 15 m³/h (vatten och avlopp, dubbel grundavgift)471,20 €/år(380,00 €)
Grundavgift för brandposter per år och brandpost37,20 €/år(30,00 €)
Sprinkler grundavgift för anslutning utan vattenmätare minsta klass LH  
< 225 l/min161,20 €/år(130,00 €)

Serviceavgifter

Avläsningsavgift, om inte kunden meddelat inom 30 dagar på verkets begäran49,60 €/år(40,00 €)
Obefogat mätarbyte eller kontroll på kundens begäran74,40 €(60,00 €)
Mätarhyra för tillfällig anslutning eller extra mätare per period eller år62,00 €(50,00 €)
Timdebitering för byggande, reparationer och underhåll, inklusive restid49,60 €/h(40,00 €)
Utryckningsersättning utanför ordinarie arbetstid + timdebitering62,00 €(50,00 €)

Förseningsavgifter

Förseningsränta enligt Finlands banks referensränta7,0 % 
Påminnelseavgift5,00 € 
Kvarstår fakturan obetald efter första påminnelsen lämnas fordran till Cash-In Consulting Ab, som även har sina indrivningskostnader, därtill tillkommer en andra påminnelseavgift.  
Avstängning eller öppning av anslutning pga obetalda avgifter74,40 €(60,00 €)
Anslutningsmaterialpaket för vatten och avlopp  
Vattenanslutningsmaterialpaket för gårdsledningsmaterial 25-40 mm inklusive behövligt material och kopplingsarbete jämte vattenmätare806,00 €(650,00 €)
Material- och monteringsavgift för avloppet fram till 20 m från tomtrån eller fram till 40 m från huset2480,00 €(2000,00 €)

Anslutningsavgifter för egnahemshus och fritidsbostäder inom verksamhetsområde

Fast anslutningsavgift för vatten  
Bostad med våningsyta mindre än 100 m²1900,00 € 
Bostad med våningsyta mellan 100 m² och 200 m²2100,00 € 
Bostad med våningsyta större än 200 m²2500,00 € 
Fast anslutningsavgift för avlopp  
Bostad med våningsyta mindre än 100 m²4100,00 € 
Bostad med våningsyta mellan 100 m² och 200 m²4500,00 € 
Bostad med våningsyta större än 200 m²5200,00 € 

Anslutningsavgifter för egnahemshus och fritidsbostäder i skärgårdsområden

Varje områdes anslutningsavgift beräknas skilt enligt verkliga byggkostnaderna och antal anslutningar och fastställs av styrelsen. Principen är den att anslutningsavgifterna i stort skall täcka investeringen i lednings-systemet till området och att ca. 50 % ansluter sig till systemet. De fastställda anslutnings-avgifterna justeras vid behov årligen enligt kostnadsutvecklingen.
Minimi anslutningsavgift för vattenanslutning är 4200 €.

Avloppsanslutningsavgifter för egnahemshus och fritidsbostäder utanför verksamhetsområdet, men inte inom skärgårdsområde

Bostad med yta mindre än 200 m² 

+ pumpstation och gårdsledningar

3300,00 € 

Bostäder utanför verksamhetsområdet anskaffar och monterar pumpstation själva. Närpes Vatten sköter om pumpstationens service på samma villkor som på verksamhetsområdet förutsatt att pumpstationen är av en av oss godkänd modell.

Anslutningsavgifter är momsfria tjänster.