Nya allmänna leverans- och avtalsvillkor

12.1.2024
leveransvillkor

Närpes Vatten Ab förnyar sina allmänna leverans- och avtalsvillkor som gäller samtliga avtal om vattentjänst med Närpes Vatten Ab. Förändringen görs för att anpassa villkoren till gällande lagstiftning.

De nya leverans- och avtalsvillkoren gäller från och med den 1.4.2024.

Allmänna leveransvillkor