Felanmälan vid icke brådskande ärenden, som kan vänta till följande arbetsdag

Ifall du märkt något fel på vårt ledningsnät, till exempel vattenläckage, någon söndrig brunn eller dylikt får du väldigt gärna rapportera om felet till oss. Skriv gärna så detaljerat som möjligt vad felet gäller och var det är så är det lättare för oss att lokalisera var felet finns.

Felanmälningar läses enbart under kontorstid, så i brådskande ärenden ber vi att ni kontaktar vår dejour på nummer: 050 0261 054.

Gör en felanmälan