Mätaravläsning

Klicka på "Logga in" överst till höger för att gå till vårt kundregister.
Där kan du fylla i din mätarställning och uppge pumpstationens timräknare.

Logga in med avtalsnummer och mätarnummer.

Loggar du in igen kan du inte se de uppgifter du fyllt i föregående gång. Uppgifterna uppdateras först vid fakturering.

Obs! På de avläsningsblanketter vars sista anmälningsdag är 6.11.2023 har det kommit ett litet fel. Avtalsnumret finns både upptill och nertill, men nertill har avtalsnumret bytts till kundnummer. Inloggningen görs med avtalsnumret som finns uppe till höger i brevet.

Kundregister

Avläsningsfakturering

Abonnenternas vattenmätare avläses normalt under oktober månad. Närpes Vatten skickar ut avläsningsfakturor till sina vatten- och avloppskunder i november och december. Från och med 2012 kan avläsningar även meddelas via internet.

Uppskattningsfakturering

Närpes Vatten skickar ut uppskattningsfaturor till sina vatten- och avloppskunder en till tre gånger per år beroende på förbrukning. Uppskattningsfakturorna frånräknas på därpåföljande avläsningsfaktura.

Dataskydd

Enligt nya regler om behandling av person- och kunduppgifter informerar vi om att vi har uppdaterat och sett över våra rutiner så att vi följer dataskyddsförordningen. Generellt använder vi person- och kunduppgifter såsom namn, postadress. telefonnummer och e-postadress för att kunna uppfylla våra avtal med abonnenterna och erbjuda en anpassad och kvalificerad rådgivning och service. Vi använder till exempel personuppgifterna för åtkomst till mätaravläsningar och beräkning av förbrukning. Personbeteckningar används inte alls bland vår abonnentuppgifter. Vi sparar inte abonnenternas uppgifter längre än nödvändigt och vidarebefordrar aldrig personuppgifter till tredje part. Du har på begäran rätt att få veta vilka personuppgifter Närpes Vatten Ab lagrar om dig och att få eventuella fel rättade. Hos Närpes Vatten Ab har vi alltid tagit personuppgiftsskydd på allvar, och nu följer vi dataskyddsförordningen med omsorg. På så vis försäkrar vi oss om att dina uppgifter även i framtiden hanteras säkert och omsorgsfullt i enlighet med gällande lagstiftning.