Yritys

Närpes Vatten Ab on kunnallinen vesihuoltoyritys Närpiön kaupungissa, joka hoitaa vesihuollon kaupungin asukkaille. Närpiöllä on käytettävissään hyvälaatuista pohjavettä joka ei tarvitse paljoakaan käsittelyä ennen sen pumppaamista verkostoon.

Hoidamme myös toiminta-alueellamme olevien kotitalouksien viemäröinnin. Meille on tärkeätä, että jokaikinen alueellamme saa puhdasta vettä ja, että vesijohtojärjestelmä on kunnossa ja toimiva. Olemme rakentaneet viemäriverkoston suurelle alueelle kaupunkiamme mielessämme luonto ja veden puhtaus.

Historik

Historia

Puhdistus- ja vesijohtojärjestelmän rakentaminen aloitettiin 1968 ja jo 1970-luvulla järjestelmä oli rakennettu kaikkiin suurimpiin kyliin, jotka halusivat vesiliittymän. Tuon vaiheen jälkeen tilanne pysyi vakaana, kun vain pienempiä johtoja rakennettiin näiden ympärille vahvistamaan jo olemassa olevaa verkostoa. 1980- luvun loppupuolella ja 1990- luvulla on tehty muutoksia ja vesilaitos on uudistunut. Laitoksemme otti käyttöönsä tuolloin modernia teknologiaa ja automaattisen valvontajärjestelmän. Närpes Vatten on ollut aktiivinen myös lisäveden hankinnassa rannikkoseudulle Kauhajoen pohjavesiesiintymistä.

Teuvan kunta, Kaskisten kaupunki ja Närpes Vatten Ab perusti vuonna 1993 vesiosakeyhtiön Oy Aqua Botnica Ab. Närpes Vatten Ab:n osuus yrityksestä on 52 %.

Verksamhet

Toiminta

Vesilaitoksella on toimintaa Närpiön kaupungin alueella paitsi Ylimarkussa ja Pirttikylässä, jossa vesiosuuskunta toimii. Yritys toimii omakustannushinnan periaatteella, siis emme tuota voittoa omistajille. Hinta pidetään sillä tasolla, että voittoa ei omistajille keräänny.

Vuoden 2023 alussa yrityksellä oli 4117 aktiivista liittymää. Vuonna 2022 vettä pumpattiin 935 345m3 pääjohdosta. Asiakkaitamme laskutettiin 820 000m3 määrästä vettä. Noin 60 % vedestä puhdistetaan Valsbergin puhdistamollamme ja noin 40 % ostetaan Oy Aqua Botnica Ab:ltä.

Vuodesta 2001 yritys on huolehtinut myös kaupungin viemärijärjestelmästä ja rakennamme edelleen aktiivisesti verkostoa, jotta suurimmalla osalla olisi mahdollisuus yhdistyä kunnalliseen viemäriverkostoon.

Oy Aqua Botnica Ab

Oy Aqua Botnica Ab oli perustettaessa ainoastaan vesiosakeyhtiö, mutta se on myöhemmin laajentanut toimintansa myös viemäröintitoimintaan. Oy Aqua Botnica Ab:stä omistaa Närpes Vatten Ab n. 51,6%, Teuvan kunta n. 33,6% ja Kaskisten kaupunki n. 14,8%. Oy Aqua Botnica Ab ostaa veden Kauhajoen Vesihuolto Oy:ltä. Oy Aqua Botnica Ab rakensi runkoverkkojärjestelmän Kauhajoelta vuosina 1997-1999, josta vesi johdetaan osaomistajien omiin varastoihin. Vesijohtojärjestelmä on n. 65km pitkä ja kuljetuskapasiteetti on n. 3000 m3/ vuorokausi omistajille (asiakkaille).

Vuosina 2015-2017 Oy Aqua Botnica Ab rakensi jätevesiputkisto Teuvalta ja Närpiöstä Kaskisiin ja Metsä Board:in jätevesikäsittelylaitokselle.