Tietosuojakäytäntö

Tämä käytäntö selittää miten Närpes Vatten Ab käsittelee henkilötietoja, EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaan. Närpes Vatten Ab on vastuussa henkilötietojen käsittelystä toiminnassaan.

Mitä henkilötietoja käsitellään

Närpes Vatten Ab käsittelee ensisijaisesti henkilötietoja asiakkaista, kontakteista, toimittajista ja työntekijöistä, jotta se voi täyttää tehtävänsä vesipalvelulaitoksena. Henkilötiedot välitetään suoraan tai epäsuorasti yhteydenoton, asiakas- tai toimittajasuhteen tai verkkosivuvierailun myötä, joissakin tapauksissa tiedot voidaan saada viranomaisilta. Kyseessä on useimmiten henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, s-posti ja puhelinnumero. Joskus tarvitaan myös pankkitietoja takaisinmaksuun. Muita käsiteltäviä tehtäviä ovat rekrytointiin ja / tai työsuhteeseen liittyvät tiedot. Muita kerättäviä tietoja ovat tiedot asiakassuhteista ja toimista Närpes Vatten Ab: n kanssa verkkosivustolla, IP-osoite, laitteen tiedot, alusta, kieliasetukset, maantieteellinen ja demografinen sijainti. Tietoja verkkosivuston käytöstä kerätään evästeiden avulla, katso lisätietoja evästekäytännöstämme.

Mihin henkilötiedot käytetään

Närpes Vatten Ab käsittelee henkilötietoja lähinnä asiakassuhteiden ja toimitussuhteiden ylläpitämiseksi, yhteydenottojen hoitamiseksi esimerkiksi tiedusteluja varten ja lainsäädännön noudattamista varten. Tietoja käsitellään myös markkinointi-, myynti- ja tilastotarkoituksiin, muun muassa toiminnan valvontaa ja kehittämistä varten.

Närpes Vatten Ab:n käsittelemät henkilötiedot noudattavat yhtä tai useampaa edellä mainituista tarkoituksista. Käsittelylle tulee olla laillinen peruste, kuten suostumus, sopimus tai lakisääteinen velvoite. Ainoastaan tiettyyn tarkoitukseen tarvittavia henkilötietoja käsitellään.

Kenen kanssa jaamme henkilötietoja

Närpes Vatten Ab saattaa jakaa tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa valvotuissa muodoissa, jotta tietojasi käsitellään turvallisesti. Nämä kolmannet osapuolet voivat olla toimittajia. Tietoja ei myydä eikä jaeta ilman perusteita.

Missä henkilötietoja käsitellään

Närpes Vatten Ab käsittelee henkilötietoja ainoastaan EU/EES:n sisällä.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Närpes Vatten Ab säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin niitä tarvitaan voidaksemme täyttää velvollisuutemme sinua kohtaan, ja niin kauan kuin tietoja tulee säilyttää säilytysaikojen ja muiden lainmukaisten käyttötarkoitusten mukaan, kuten kirjanpito.

Miten henkilötietoja suojataan

Närpes Vatten Ab suojaa henkilötietoja asianmukaisilla teknisillä ja järjestelmällisillä turvatoimilla. Pääsyä rajoitetaan esimerkiksi siten, että ainoastaan hyväksytyt pääsevät tietoihin sisäänkirjautumisen kautta ja salausta käytetään tarvittaessa. Suojaustaso vastaa tietojen arkaluonteisuutta ja käytön riskiä.

Oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita Närpes Vatten Ab sinusta käsittelee, ja mahdollisuus oikaista tiedot, mikäli ne ovat virheellisiä. Sinulla on myös oikeus pyytää tulla poistetuksi järjestelmästämme, jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen mihin ne kerättiin. Joissakin tapauksissa lainsäädäntö voi vaatia, että tieto jää, esimerkiksi kirjanpito- tai verotarkoituksiin, jolloin tietoja voidaan rajoittaa olemaan käytettävissä ainoastaan näihin tarkoituksiin. Mikäli tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli Närpes Vatten Ab ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasäännöstöä. Katso alla olevat yhteystiedot koskien henkilötietojesi käsittelyä meillä.

Yhteystiedot

Kysymykset koskien Närpes Vatten Ab:in henkilötietokäsittelyä osoitetaan:

Rekisterinpitäjä
Närpes Vatten Ab (0181336-1)
Tel. 06-347 5500
E-post: info [at] narpesvatten.fi (info[at]narpesvatten[dot]fi)

Besöksadress och postadress:
Rosenbackvägen 3,
64200 Närpes