Tilastoja

 

Närpes Vatten Ab perustettiin 1967. Vuosi 2017 oli yrityksen 50. toimintavuosi. Yrityksen talous on ollut viime vuosien ajan hyvässä kunnossa, mikä on mahdollistanut asiakkaille kohtuulliset perintämaksut huolimatta yrityksen voimakkaasta rakennustahdista.

Liikevaihto

Yrityksen liikevaihto on viime vuosina ollut hieman kasvussa; hieman yli miljoona euroa. Yrityksen tulos, tai voitto on ollut hyvin vähäinen menoista ja kuluista tehtyjen vähennysten jälkeen. Vähennykset on tehty suunnitelmien mukaan, osa elinkeinoverotuslain arvonalennuksiin perustuen.

Investointien rahoitus

Laajoihin rakennusprojekteihin on jouduttu käyttämään jo olevaa yrityspääomaa, omaa rahoitusta, osaa liittymärahastosta, sekä vierasta pääomaa. Rakentaminen on tapahtunut asteittain ja vesirunkoverkosto on nyt kattava. Rakennustyö on nyt viemäriputkien vetämistä kyliin ja vanhan vesijohtoverkoston uusimista.

 

Talous

Velkataakka oli suurimmillaan 1980-luvun keskivaiheilla, kun vedenjakeluverkosto saatiin tehtyä. Myös pääputki itään tehtiin samoihin aikoihin ja Perälään rakennettiin vesilaitos. Samalla, kun viemäritoiminta siirtyi Närpiön kaupungille 2001 muutettiin velka osakeomistajien pitkäaikaisvelaksi. Uusia lainoja ei ole otettu rahoituslaitoksilta viimeisten neljäntoista vuoden aikana.

Vesimaksu

Veden keskihinta, johon kuuluu kaikki maksut tilaajalle (ALV 0): kuutiohinta, perusmaksu, minimimaksut, myöhästymismaksut ja korot. Suurin osa vedestä myydään normaalihintaan, joka 2017 oli 0,50 €/m³. Veden toimitus kastelutarkoituksenn on noussut huomattavasti 2000 -luvulla ja kasvihuoneiden hinta on nyt 1,00 €/m³. Viemärivesihinta on 1,80 €/m³.

Veden määrä

Viimeisten vuosien aikana veden kulutus on kasvanut ja pumpatun veden määrä on ylittänyt 1.000.000 m3 vuodessa. Veden kulutus on hyvin sesonkikohtaista. Vähiten vettä käytetään kylmänä ajanjaksona ja suurinta kulutus on kesällä lämpimään aikaan. Pumpatusta vedestä n.  40% tulee Aqva Botnicasta ja loput Närpes Vatten osakeyhtiöstä, omasta vesilaitoksesta Valsbergiltä.

Vedenkulutus

Vuonna 1992 yritys rakensi seurantajärjestelmän, jonka avulla pystyttiin vähentämään vesihukkaa. Laite seuraa pumpatun veden ja kuluttajille jaetun veden välistä eroa. Viime vuosina valitettavasti vettä on taas valunut hukkaan enemmän, kun kasvihuoneiden vedenotto tapahtuu myös öisin, mikä vaikeuttaa mittausasemien rekisteröintitoimintaa.

Vesijohdot

Jos omakotitonttien johtoja ei lasketa, on pääjohtojärjestelmä n. 627 km pitkä. Johdosta n. 58 km on suurempaa kuin 160 mm ja se on myyty osakeyhtiö Aqua Botnica Ab:lle.

Rakennetut vesijohdot 1968 – 2016

Johtotyyppi Halkaisija Kokonaispituus Osuus
Pihajohdot
Palvelujohdot
Pääjohdot
Pääjohdot
< 50mm
50-90mm
110-160mm
> 160mm
215 km
418 km
151 km
58 km
25 %
50 %
18 %
7 %
842 km 100%

 

Viemärijohdot

Sen jälkeen, kun vuonna 2008 aloitimme viemärihuollon, on viemäriverkostoa haja-asutusalueelle rakennettu kaiken kaikkiaan n. 192km.

Veden käyttö

Närpes Vatten Ab välittää vettä suurelle alueelle, joka on harvaanasuttua pientaloaluetta. Yrityksen n. 3800 liittymästä n. 90% on pientaloja, tai yksittäisiä yritystiloja haja-asutusalueella. Vedenkulutus yrityksen toiminta-alueella on n. 230 litraa/henkilö vuorokaudessa, josta 43% on omakotitalojen, rivitalojen, kerrostalojen ja vapaa-ajan asuntojen vedenkulutusta. Kastelujärjestelmien kulutus on noussut 45%:iin ja 12% kulutuksesta on liikkeiden-, koulujen-, korjaamojen ja muiden teollisuuslaitosten kulutusta. Närpes Vatten Ab:n alueella on nykyisin käyttäjinä n. 7000 henkilöä / 96% on liittynyt yleiseen vesijohtoverkostoon.

Lämpimänä ja aurinkoisena kesäpäivänä voi yli puolet vedestä mennä kastelutarkoitukseen. Tämä suuri tilapäinen kulutus voi aiheuttaa ongelmia veden paineessa ja kauimpana ja korkeammalla asuvat asiakkaat eivät ehkä saakaan vettä tarpeeksi.

Ongelmaa ei voi korjata helposti, koska johdot eivät ole tarpeeksi vahvoja voimakkaaseen paineeseen. Vesi olisi enemmän paineen alla liian vanhaa ja seissyttä tullessaan perille asiakkaille. Ainoa tapa ratkaista tällaiset ongelmat tällä hetkellä on, että vähintään 70% kasteluveden tarpeesta kulutetaan öisin klo. 22.00 – 07.00, kun kotitalouksien vedenkulutus muutoin on vähäistä.

Kotitalousveden käyttö jaettuna prosentteihin 110 litraa/henkilö ja vuorokausi.

Ruoan valmistus ja juomavesi 5%
Tiskivesi 13%
Siivous 3%
Henkiökohtainen hygienia 38%
WC 26%
Pyykin pesu 13%
Muu 2%

 

Liittymät

Närpes Vatten Ab:n toiminta-alueella on kokonaisuudessaan 3800 vesiliittymää. Suurin osa, tai 2286 kpl liittymistä on tavallisia omakotitaloja. Omakotitaloja maatiloineen, tai kasvihuoneineen on 270 kpl, joista maatiloja 60 kpl ja kasvihuoneita 118 kpl. Loput ovat rivitaloja, kerrostaloja, liiketiloja, kouluja ja teollisuushalleja.

Tästä näkyy liittymien vedenkulutus toiminnan mukaan.

Sadevesi ja pohjavesi

Närpes Vatten Ab tarkistaa kuukausittain sadeveden määrän ja pohjaveden tason, jotta taattaisiin, että asiakkaalle tulevan raakaveden määrä ei ylittäisi annettuja raja-arvoja. Sadevesimääriä on seurattu vuodesta 1991.

Talousjohtaja

Kjell Yrjans
06-3475510
kjell.yrjans(a)narpesvatten.fi

Soita meille

06-3475500

Faksi nro

06-3475555

Närpes Vatten Ab

Rosenbackintie 3
64200 Närpiö