Administrering

Styrelsen 2018

Olav Sjögård, ordförande
Rosita Langels, viceordförande
Edd Grahn
Peter Sjöqvist
Åsa Snickars
Kjell Yrjans, sekreterare
Markus Böling, VD

Suppleanter

Marianne Nygårds
Carl-Erik Hermans
Matts-Erik Viklund

Revisor

BDO Oy, Andreas Holmgård, CGR

Närpes Vatten Ab grundades av tre delägare; Närpes Stad, Närpes församling och Svenska Österbottens folkhögskola folkakademi (SÖFF) och bolaget registrerades 05.01.1967. Från och med december år 2000 är Närpes stad ensam aktieägare. Enligt bolagsordningen skall bolaget handha vattenförsörjningen inom gamla Närpes kommuns område och Töjby-Träskböle byar.

Från årsskiftet 2001 har verksamheten utvidgats till att även gälla avloppsvatten i hela Närpes.

Ekonomidirektör

Kjell Yrjans
06-3475510
kjell.yrjans(a)narpesvatten.fi

Ring oss

06-3475500

Fax No

06-3475555

Närpes Vatten Ab

Rosenbackvägen 3
64200 Närpes