Utbyggande av avloppsledningar i Pörtom

Vintern 2018-2019 bygger vi ut vårt avloppsnät i Pörtom. Sammanlagt 4 km tryckledningar monteras. Ledningarna byggs längs Stubbhagsvägen, Österlandsvägen, Höunsnevägen, Sjättåget och Mattlarsvägen.

I och med den nya prispolitiken för avloppsanslutningar som innebär att alla kunder betalar en fast avgift för byggandet av ledningar fram till 40m från anslutningspunkten bygger vi i detta skede bara ut tryckledningar. Alla fastigheter på vårt verksamhetsområde har rätt att ansluta sig på lika villkor oavsett hur långt det är till ledningarna.

Ekonomidirektör

Kjell Yrjans
06-3475510
kjell.yrjans(a)narpesvatten.fi

Ring oss

06-3475500

Fax No

06-3475555

Närpes Vatten Ab

Rosenbackvägen 3
64200 Närpes