Gamla vattenledningar tas ur bruk

I samband med att avloppsnätet byggts ut i Närpes har även en stor del av vattenledningarna förnyats. Livslängden för vattenledningar beräknas till ca 50 år och de gamla ledningarna som byggdes på 1970-talet skall ersättas med nya.

I flera byar har arbetet med att flytta över kundernas gårdsledningar till de nya huvudledningarna utförts samtidigt som de har anslutit sig till avloppsledningen. På en del områden har arbetet nu kommit så långt att även de sista kunderna bör flyttas så vi kan ta de gamla ledningarna ur bruk.

Vi meddelar alla berörda kunder per brev och telefon.

Ekonomidirektör

Kjell Yrjans
06-3475510
kjell.yrjans(a)narpesvatten.fi

Ring oss

06-3475500

Fax No

06-3475555

Närpes Vatten Ab

Rosenbackvägen 3
64200 Närpes