13.03.2017 Ny prispolitik

Styrelsen för Närpes Vatten Ab beslöt på sitt möte 9.2.2017 om en ny prispolitik för avloppsanslutningar. Hädanefter betalar alla fastigheter som ansluts till avloppet förutom anslutningsavgiften en fast avgift om 2000 € (+ 24 % moms) för anslutningen. I denna avgift ingår allt material som behövs ända fram till anslutningspunkten och grävnings- och monteringsarbetet ända fram till 20 m från tomtrån eller 40 m från huset som ska anslutas. Den sista biten inne på tomten kan även utföras av Närpes Vatten Ab ifall kunden så önskar, men det sker i så fall enligt timdebitering. Med denna åtgärd vill man få till stånd en mera rättvis prispolitik för fastighetsägarna.

Ekonomidirektör

Kjell Yrjans
06-3475510
kjell.yrjans(a)narpesvatten.fi

Ring oss

06-3475500

Fax No

06-3475555

Närpes Vatten Ab

Rosenbackvägen 3
64200 Närpes